Överingeniör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska Högskola

Ändamål: ”bidrag till studieresor, helst inom Sverige, till studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Resebidragen skola därvid fördelas mellan studerande inom hel årskurs, helst V. 3 och eljest V. 4.” 

Fonden ger bidrag till studieresor för teknologer vid civilingenjörsprogrammet för samhällsbyggnadsteknik vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad.

Resebidragen skall i första hand fördelas mellan studerande inom hel årskurs V3/V4.

Om hel årsklass inte kommer ifråga, kan bidrag fördelas till mindre grupper eller enskilda teknologer.


OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​


Ansökningsperiod 4 okt- 15 nov2021.


Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=259&rmlang=SE
 

Ansökan skall innehålla:


•Motivering till varför ni skall tilldelas stipendiet 
•Hur studieresan tillför fördjupad kunskap inom väg- och vattenbyggnad
•Resplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Vilken årskurs ni läser (V3 eller V4)
•Hur många teknologer som deltar
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)


 
Vid frågor kontkata

Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se 

 
eller med post till:
Knut E.Pettersons fond

Birgitta Rorsman 
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg


2020: Ingen utdelning pga coronapandemin.


Utdelning 2019: Fyra studenter fick dela på totalt 17 000 kr. En student åkte på Internship till  företaget PACE  (avancerade vattenresurstjänter) i California i 6 månader, en student åkte på en studieresa till Köpenhamn i april i samband med exjobb för att studera solskydd, två studenter åkte på studiebesök till Malmö för att studera stadsutveckling. 


Utdelning 2018: 18st studenter fick dela på 20 000 kr för att åka på en studieresa till Hamburg med fokus på Ljud och Vibrationer. 


Utdelning 2017: Erik Save tilldelades 26 000 kr för studieresa till Guatemala mellan September 2017 och Januari 2018.

 

Utdelning 2016: Fredrik Eriksson tilldelades 6 000 kr för att under sommaren 2016 arbeta för ett företag i Princeton, New Jersey, i form av en praktikplats där han kommer få möjlighet att utvecklas som blivande ingenjör. Andreas Nilsson tilldelades 15 000 kr för en studie av alpinskidåkningens intressenter mot bakgrund av klimatförändringarna. Studien ingick i ett kandidatarbete där även Axel Adolfsson, Linnéa Dahlén, Mattias Skeppstedt, Amanda Sultán samt Rebecka Sundberg var med.

Även Felix Dubrefjord tilldelades 15 000 kr för studieresa till Kiruna tillsammans med Martin Grothérus, Albin Johnsson, Oscar Kauffeldt, Johan Hjälmén, Martin Zetterlund för att studera samhällsplanering med hänsyn till flytten av staden.

 

Utdelning 2015: 22 000 kr delades ut till de två examensarbetarna Johanna Lennmalm och Frida Bard för att delfinansiera deras fältstudier i Kisumo, Kenya, som en del i det SIDA-finansierade projektet Minor Field Studies. Där man studerar planeringen och utvecklingen av Sub-centrum runt staden.

 

Utdelning 2014: Sammanlagt delades 20 000 kr ut, till Jonathan Dahl och David Norgren om 10 000 kr vardera för presentation av deras examensarbete om personalens upplevelser om företaget JMs  förbättringar i sin produktionsenhet, inom Bygg-och miljöteknik, på konferensen CRIOCM 2014, som hölls i Chongqing i Kina, 7-9 november 2014.  

Utdelning 2013: Sammanlagt 5 000 kr delades ut till två studenter avseende en studieresa kopplad till deras examensarbete i V-programmet, ”Bicycle speed streets – a possible contribution to the vision zero”. Studieresan går till Münster (Tyskland), Utrecht/Houten (Holland) och Rotterdam (Holland), för att studera cykelfartsgator, gator för cyklister där bilister får köra, men på cyklisternas villkor (fart).

Utdelning 2012: Sammanlagt 15 000 kr delades ut. 9 000 kr till Examensresekommittén vid V och 3 000 kr vardera till två stycken studenter vid institutionen för bygg- och miljöteknik.

 

Historik: 1958 donerade Knut Pettersson värdepapper för 20 000 kr för att bilda en fond, som skulle förvaltas av Göteborgs Bank. Stiftelsen övergick till Chalmersstiftelsens förvaltning 1999 då Göteborgs Bank upphört. Fonden skulle utdelas vid institutionen för Väg- och Vatten vid Chalmers.
Knut Petterson var hamnöveringejör i Göteborg och major vid Kongl väg- o vattenbyggnadskåren (VVK)

 


-------------------------
Stiftelsen Överingeniör Knut E. Petterssons donation till Chalmers Tekniska Högskola förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:

Birgitta Rorsman vid Ledningsstöd
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg


 
 

Sidansvarig Publicerad: må 13 sep 2021.