Alfred Ots stipendiefond

Ändamål: ”underlätta för i Estland bosatta estniska medborgare att studera i civilingenjörs-, arkitekt- eller forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola”

Fonden stödjer estniska medborgare så att de skall kunna studera vid Chalmers.
Stipendiet uppgår till 42 500kr per student och termin.

Ansökan:

Fonden utlyses i Estland i samarbete med Tallinns tekniska högskola.
Ansökan kan skickas för vidarebefordran till kommittén till: 
 
eller med post till:
Alfred Ots stipendiefond
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg


Utdelning 2019:

Tre stycken estniska studenter, erhåller stipendium om 127 500 kr; Hans Daniel Kaimre, Mihkel Sildnik och Marie-Mädli Kivimäe.


Utdelning 2018:

Tre stycken estniska studenter, erhåller stipendium om 127 500 kr; Anne Niin, Andreas Rosenfeld och Sten Rõngelep. 


Utdelning 2017:
Fyra stycken estniska studenter fick stipendium om vardera 127 500 kr för levnadsomkostnader för tre terminers mastersstudier. En student från 2016 har fått förlängt sina studier med ytterligare två terminer. Under hösten tilldelades även ett stipendium om 21 250 kr  till en gästforskare från Estland, Tallinn University of Technology, för två månaders vistelse vid Chalmers.
 
Utdelning 2016:
Stiftelsen delar ut stipendier om totalt 510 000 kr till fyra studenter Monika Tölgo, Sten Remmelg, Kerli Kustola and Heleri Berlokko (på grund av ändrade omständigheter minskade Heleris stipendium till en och en halv termin).
 

Utdelning 2015: Stiftelsen delar ut stipendier om 42 500 kr per termin per student, sammanlagt 170 000 kr. Studenterna: Henri Lillmaa, Anders Levandi och Ivo Jaanisco mottog stipendier.

 

Utdelning 2014: Stiftelsen delar ut stipendier om 42 500 kr per termin per student. Under året delades det ut 85 000 kr för två stipendiater, till: Henri Lillmaa och Anders Levandi. 

Under året kunde man även genomföra två traditionella Ots-symposier. Vårsymposiet var ett jubileumsevenemang: det tjugofemte i ordningen. 2014 års nya stipendiater välkomnades också i september av tidigare stipendiater och av fondens styrelse vid en likaledes redan traditionell ”krabbafton”.


Utdelning 2013: Stiftelsen delar ut stipendier om 38 500 kr per termin per student. Under året delades det ut 231 000 kr för tre stipendiater, om 77 000 kr vardera, till: Koit Kangur, Teele Kundla och Jaan Kekišev.


Sedan 2006 anordnas i fondens regi även minst ett symposium per termin, där stipendiaterna, två per gång, presenterar sina arbeten. Symposierna är öppna för den estniska gemenskapen i Göteborg och omfattar utöver den akademiska delen en social del, såsom var sed vid antikens symposier i Grekland, där även mat och dryck ackompanjerade umgänget. 

 

Historik: 
Stiftelsen bildades 1995 genom en donation om 3 152 330 kronor från civilingenjör Alfred Ots dödsbo. Alfred Ots föddes i Estland 1918 och kom till Sverige som flykting under andra världskriget. Därefter började han studera och blev sedermera civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola 1957. Efter avslutade studier flyttade han till USA där han bland annat arbetade på National Aeronautics and Space Administration (NASA) fram till sin pensionering. Alfred Ots avled genom en olycka vid röjningsarbetet efter en storm vid sitt hem i Florida 1992. Han efterlämnade inga arvingar och inget testamente.


Sedan studietiden vid Chalmers var Alfred Ots god vän med Sven Olving som också var född i Estland och före detta rektor vid Chalmers. Alfred Ots och Sven Olving behöll kontakten och samtalade vid flera tillfällen om Alfred Ots önskan om att donera sina besparingar till Chalmers. Donationen skulle underlätta för estniska ungdomars studiemöjligheter vid Chalmers, under Estlands inledande återuppbyggnadsskede efter frigörelsen från Sovjetunionen. Det var genom Sven Olvings intygande och den korrespondens som varit mellan Alfred Ots och Sven Olving som amerikansk domstol godtog Alfred Ots muntliga donationstankar.


Alfred Ots stipendiefond är en av de mest aktiva och livfulla av Chalmers anknutna stiftelser. Stiftelsen har haft över 80 stipendiater under åren, varav sex har avlagt doktorsexamen vid Chalmers eller annan högskola. Sven Olving har varit ledamot i kommittén, som under många år leddes av professor emeritus Mart Mägi. Professor Peter Andrekson är kommitténs ordförande idag. 

-------------------------
Stiftelsen Alfred Ots stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 


Sidansvarig Publicerad: fr 25 sep 2020.