Harald Orvarsons minnesfond

Resestipendium till utexaminerad civilingenjörer från Bygg-och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad) som är under 40 år gammal med intresse inom hamnbyggnadsområdet.


Ändamål: ”vart fjärde år utgå såsom resestipendium åt en från avdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola utexaminerad civilingenjör, som ännu ej uppnått 40 års ålder och som på ett framstående sätt visat håg och fallenhet för verksamhet inom hamnbyggnadsområdet.”
 
Ansökan: Nästa ansökningsperiod 2024.
 
Utannonseras vart fjärde år:  2020, 2024, 2028...
 
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Påvisa din håg och fallenhet inom hamnsbyggnadsområdet.
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•När du tog din examen och vid vilket program
•Resmål och tidsplan
•konferensens syfte och namn
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansök genom att klicka på länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
Utdelning 2016: 20 000 kr tilldelades Viktor Daun för att deltaga på konferensen Europort 2017 i Rotterdam, samt konferensen ”Inland navigation Conference”. 
 
Utdelning 2014: 25 000 kr tilldelades Mohsen Heshmati vid Bygg och miljöteknik för att deltaga vid konferensen: 7th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering.
 
 

Historik: Efter civilingenjör Harald Orvarsons bortgång den 1 juli 1959, önskade hans änka, fru Elisabeth Orvarson, att eventuella hyllningar till den bortgångnes minne skulle få formen av en minnesfond. Fru Orvarson själv satte in ett större bidrag till fonden liksom Haralds arbetsgivare Ingenjörsfirman Orrje & Co AB. Sammanlagt 12 100 kronor överlämnades till Chalmers för minnesfonden. 

Harald Orvarson utexaminrerades 1929 från avdelningen för väg-och vattenbyggnadskonst vid Chalmers och ägnade huvuddelen av sitt yrkesliv åt hamnbyggnadsområdet, där han blev en av landets främsta experter.


 
-------------------------
Stiftelsen Harald Orvarsons minnesfond  förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 02 feb 2021.