Fredrik H Lamms fond

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett evntuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​
Ändamål: ”bidrag till den elektrotekniska fackavdelningens studieresa”
Anställda vid Chalmers elektrotekniska fackavdelning, eller idag motsvarande avdelning, kan ansöka om bidrag för en studieresa för avdelningen. Bidrag ges i första hand till en studieresa för hela avdelningen, om ingen sådan ansökan finns går bidraget till mindre grupper eller individer vid avdelningen.
Sökande forskare kan återfinnas på institutionerna för Elektroteknik samt MC2 .  
Ansökningsperiod: 15 september - 29 oktober
Ansök via länken nedan:
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=250&rmlang=SE
 
Vid frågor kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2019: 5 000kr delades ut till bitr.professor och hans doktorand för att deltaga i konferensen 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) i Berlin  2019.

Utdelning 2018: 5 000 kr delades ut till en doktorand vid Elektroteknik för en konferensresa till Abu Dhabi.
Utdelning 2017: William Hallberg, 5 000 kr, doktorand MC2. 
Bidrag för forskningsresa till University of Colorado Boulder, Colorado USA, 1 april till 30 september 2017.
Utdelning 2016: Mustafa Özen, MC2 tilldelades 5 000 kr för ett forskningsbesök vid University of California San Diego (USCD), USA, juni 2016 till maj 2018. Till besöket har medel även sökts ur Alice och Lars Erik Landahls minnesfond samt Solveig och Karl G Eliassons minnesfond.
Utdelning 2015: 30 000 kr delades ut ur fonden. 20 000 kr till hörselgruppen vid signaler och system, Karl-Johan Fredén Jansson, Cristina Rigato, Sabine Reinfeldt och Bo Håkansson, för deltagande i konferensen ”Osseo 2015 – 5th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies” som hålls i Lake Louise, Alberta, Kanada, maj 2015.
10 000 kr till Verena Heinisch, på avdelningen Energiteknik, Energi och miljö för deltagande i ”PowerTech Conference” i Eindhoven, Nederländerna, juni/juli 2015.
Utdelning 2014: Ingen utdelning.  
Utdelning 2013: 8 514 kr lämnades i bidrag för deltagatande för två personer, vid institutionen för energi och miljö, vid XIICHILE-konferensen i Valencia .
 
    Professor Lamm, längst till vänster med tidning, med E-ingenjörer i ett elektromaskinlabb 1907.
 
Bakgrund:
8:e juni 1937 överlämnade professor Fredrik Lamm femtusen kronor till Chalmers för att inrätta en resefond.
Professor Lamm tillhörde en gammal Göteborgssläkt. Han var son till grosshandlare Albert Martin Lamm och Hilda Fredrika Heyman. Han utexaminerades från Chalmers 1891 och fortsatte sina studier i Zürich samt praktiserade därpå i Amerika. Tillbaka i Sverige verkade han på Elektromekaniska AB Norden. 1896 kom han som lärare till Chalmers, efter fyra år blev han lektor och 1911 professor. Långt innan dess blev han utnämnd till föreståndare för Chalmers elektriska materialprovnings-anstalt.
Professor Lamm upprättade en egen elektroteknisk konsultationsbyrå. Han var inspektor för Svenska Brandtarifföreningens elektriska anläggningar. Han var styrelseledamot i Göteborgs spårvägar och förstärkta spårvägsstyrelsen samt gas-och elverken. Han var ordförande i Chalmerska ingenjörsföreningen och hedersledamot i C.S.
Han avled 75 år gammal 8/1-1948.
Mer information om professor Lamm finns att hitta på riksarkivets hemsida:
http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=10958
 
-------------------------
Stiftelsen Fredrik H Lamms donationsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 
Sidansvarig Publicerad: fr 22 okt 2021.