Hasselbladstiftelsen

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades 1979. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området och inom fotografin.
När Victor Hasselblad dog i cancer 1978, 72 år gammal, hade han en förmögenhet på 36 miljoner kronor. Erna avled fem år senare. Makarna Hasselblad förblev barnlösa, men de lämnade efter sig den berömda kameran och testamenterade det mesta av sin förmögenhet till Erna och Victor Hasselblads Stiftelse.
 
Victor Hasselblad utnämndes till hedersdoktor vid Chalmers 1968.
 
 
Stiftelsens ändamål, kopplat till Chalmers:
För att stödja naturvetenskaplig forskning delar stiftelsen årligen ut forskningsanslag, donationer och stipendier.
Varje år får två kvinnliga forskare inom naturvetenskap, en miljon kronor var för vidaremeritering.
 
Anslag till Chalmers:
 
2014:
Sabine Reinfeldt
För fjärde året i rad delar Hasselbladsstiftelsens ut forskningsanslag till kvinnliga naturvetare. I år går anslaget på en miljon kronor till Sabine Reinfeldt som forskar på helt ny typ av hörselimplantat kan användas av personer som drabbats av kroniska öroninflammationer, bensjukdomar eller har missbildningar som försämrar hörseln. Den nya tekniken är en vidareutveckling av den hörapparat som togs fram redan i slutet av 70-talet. Hörapparaten fästs i skallbenet med hjälp av en titanskruv och man hör genom vibrationer som fortplantas genom skallbenet.
 
– Den största fördelen med den nya hörapparaten är att bäraren slipper ha en skruv genom huden. Dagens hörapparat kräver att man tar hand om huden runt skruven varje dag för att undvika komplikationer. Dessutom kan skruven lossna.
Läs mer: Nyhetsarikel
 
2013:
Huan ZhaoHasselbladstiftelsen har beslutat stödja PhD Huan Zhao, Chalmers tekniska högskola med en miljon kronor.
 
Huan Zhao mottog sin doktorsexamen i fotonik från Chinese Academy of Science under 2008 och från Chalmers 2009. Fram till 2011 arbetade hon som postdoktor vid avdelningen för Terahertz och Millimetervågslaboratoriet på MC2, Chalmers där hon nu är forskarassistent. Huan Zhaos forskning är inriktad mot utveckling av nya halvledarmaterial och strukturer för höghastighet- och terahertzsapplikationer. Hennes forskning har tillämpningar för THz-spektroskopi och avbildning, främst med fokus på radioastronomi, miljö, medicin och säkerhet.
 
2012:
Elin Esbjörner WintersHasselbladstiftelsen har beslutat stödja fil.dr Elin Esbjörner Winters, Chalmers tekniska högskola med 1 000 000 kronor. Elin Esbjörner Winters utforskar patologin på molekylnivå hos neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimer. Hon vill utveckla en ny metodik för att studera proteiners beteende i levande nervceller, särskilt bildandet av skadliga proteinaggregat. Hennes avsikt är att knyta kompletterande kompetenser till sig för att kunna arbeta tvärvetenskapligt, dels i sin grupp och dels genom sina internationella samarbeten.
Läs mer: Nyhetsarikel
 
 
2011:
Åsa HaglundI oktober 2011 beslöt stiftelsestyrelsen att inom ovannämnda ram bevilja stöd till fil.dr Åsa Haglund, Chalmers tekniska högskola, specialist på halvledarlasrar.
Åsa Haglund leder Chalmers satsningar på att ta fram en ny typ av blå laser som är klart billigare att tillverka och väsentligt mer energisnål än dagens blå lasrar. De tänkta tillämpningarna är många – från laserskrivare till tidig cancerdiagnostik, utan ingrepp i kroppen, och möjlighet att upptäcka karies.
Läs mer: Nyhetsarikel
 
 
 
 
Tidigare anslag till Chalmers:
 
Universeum: Innovationsverkstan – med naturen som idégivare
Universeum har beviljats ett bidrag på 2 000 000 kronor till genomförandet av projektet Innovationsverkstan – med naturen som idégivare. Projektet har fokus på kreativitet, att skapa själv, testa och utvärdera. En stor utställning planeras med ett centralt aktivitetsområde omgivet av idéskapande montrar som visar hur naturen har stått modell för mänskliga uppfinningar och tillämpningar. Institutionen för teknisk design på Chalmers och HDK på Göteborgs universitet medverkar i framtagandet av innehållet. Utställningen invigdes 13 oktober 2011.
 
Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Karlstads universitet (2007–2010)
Stiftelsen har anslagit 16 000 000 kronor under en 4-årsperiod för stärkande av didaktiken avseende naturvetenskapliga frågeställningar. De tre universiteten har åtagit sig att i samarbete genomföra ett program för att höja kvaliteten på didaktiken inom molekylärvetenskapliga avsnitt i kemi, fysik och biologi, allt inom ramen för Hasselbladstiftelsens Forskarskola.

Hasselbladprofessur – Ilan Chabay - 2006–2009  
Stiftelsen beslöt 2004 att svara för finansieringen under en 3-årsperiod (2006–2008) av en gästprofessur med benämningen Hasselblad Professor in Public Learning and Understanding of Science. Det beslöts att professuren skulle delas mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Rekryteringen till Hasselbladprofessuren ägde rum under 2005.
Ämnesområdet Public Learning and Understanding of Science inkluderar studier av allmänhetens förståelse för och attityd till naturvetenskap och teknologi samt naturvetenskap i skolor och dess relation till media och könsrollsfrågor.
 Ilan Chabay från USA utsågs till Sveriges förste Hasselbladprofessor i Public Learning and Understanding of Science och installerades på Victor Hasselblads 100-årsdag den 8 mars 2006.

 

All information ovan kommer från Hasselbladstiftelsen. 

Sidansvarig Publicerad: to 01 okt 2015.