Sven och Gurli Hanssons donationsfond

Ansökningar gällande resor kan beviljas till resmål som är öppna för inresande från Sverige. Mer information kring tjänsteresor kan ni läsa om på Chalmers Intranät.​

Resebidrag till yngre forskare verksamma vid institutionen för kemi-och bioteknik.

Ändamål: ”främja forskningen vid högskolans sektion för kemi, genom reseanslag till yngre forskare verksamma vid sektionen.” 

Ansökan:
Ansökningsperiod 11 september - 9 oktober, 2020.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Ange konferensens syfte och namn, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Din institution och forskargrupp 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett genom länken nedan:
 
Frågor kan ställas till:
 
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
Utdelning 2019: Av 46 sökande doktorander tilldelades två stycken totalt 23 000 kr för att gå på sommarskola i Grekland och till att genomföra en forskningsresa till Frankrike.

Utdelning 2018: 79 916 kr tilldelades 13 st forskare vid institutionerna Kemi och kemiteknik samt Biologi och bioteknik för konferensdeltagande i Europa, Asien, Sydamerika samt USA.

Utdelning 2017: Totalt delades 30 000 kr ut till följande forskare på institutionen Kemi och kemitekni samt Biologi och bioteknik:
Karin Sahlin,  5 000 kr, Johan Nilsson, 5 000 kr, Xueting Wang, 5 000 kr, Thuy Mai Huang, 5 000 kr, Mikhail Tuymentsev, 5 000 kr, Paulo G Teixeira, 5 000 kr.
 
Utdelning 2016:
Totalt utdelades 33 750 kr ut till doktorander på Institutionen för Biologi- och bioteknik, Betina Lorantfy, 10 000 kr och Emanuele Celauro, 3 750 kr för forskningsresa samt kurs i Frankrike respektive Tyskland. Till doktorander på Institutionen på Kemi- och kemiteknik, Steffen Brüells 8 700 kr, Aneta Sajdova 10 000 kr, Frida Iselau 1 300 kr samt Vladimir Kirejev 10 000 kr och Zahra Taleat 10 000 kr för konferensresor inom Europa och USA. Elham Hosseini-Bab-Anari tilldelades 6 250 kr för en tre månader lång forskningsvistelse vid MEET Battery research center i Tyskland.  
 
Utdelning 2015: 30 000 kr delades ut till fyra stipendiater om 7 500 kr vardera vid institutionerna för kemi- och kemiteknik samt biologi-och bioteknik. Stipendierna användes för konferensdeltaganden. Stipendiaterna var: Jelena Lovric, Linda Ta, Jenny Halleröd och Malin Barman.
 
Utdelning 2014: 30 000 kr delades ut till fem stipendiater vi institutionen för kemi- och bioteknik. Stipendierna användes för konferensdeltagande vid: Biofabrication conference i Sydkorea, Symposium on Photochemistry i Bordeaux, Organikerdagarna i Stockholm, Annual meeting of American Assoociation of Cereal Chemists Inernational i USA och International Meeting on Yeast Apoptosis i Göteborg. 
 
Utdelning 2013: 35 000 kr delades ut till fyra stipendiater vi institutionen för kemi- och bioteknik. Stipendierna användes för konferensdeltagande vid: EuropaCat XI 2013 (Lyon, Frankrike), IUPAC 44th world Chemistry Conference (Istanbul, Turkiet), 14th European Conference on solid chemistry (Bordeaux, Frankrike) och Oorgandagarna (Åhus, Sverige)
 
 
Historik: 1982 erhöll Chalmers 150 000 kr efter Gurli Hanssons dödsbo. Hon var änka efter överingenjören Sven Hansson, som var den förste specialläraren i jäsningslära inom livsmedels- och vattenkemi vid Chalmers. Han föddes i Skövde och utexaminerades från Chalmers 1919. Han arbetade som laboratoriechef på AB. Pripp och Lyckholm innan han började som lärare vid Chalmers.
 

-------------------------
Stiftelsen Sven och Gurli Hanssons donationsfond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg 
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 25 sep 2020.