K G Hallbys fond

Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​
1995 bildades en fond i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.
Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”
Fonden riktar sig i första hand till teknologer vid Chalmers som studerar något av ämnena elmaskinteknik eller kraftelektronik och som vill göra en studieresa i anslutning till dessa ämnen. I andra hand till PhD-studenter, men det finns ändå goda chanser att tilldelas stipendium om man tillhör denna kategori.
Resan måste påbörjas efter första ansökningsdatum (15 september).
 
Ansökningsperiod: 15 september - 15 november


För yttterligare information, kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

In English

 

NOTE! Travel grants will be granted on condition that all restrictions are followed, both locally and, if applicable, in the host country. More information about Chalmers travel policy can be found on the intranet.

 

You are welcome to apply for a scholarship from the “K G Hallbys fond”.

 

Students (or occasionally PhD students), at Chalmers enrolled in at least one of the areas Electric machine technology or Power electronics,

can apply for a scholarship to conduct a studt visit or field trip relevant to these areas. 


Application period: September 15th - November 15th, 2021

The trip must take place after the announcement of the fund (September 15th).


A personal letter including the following information sgould be attached to your application:


• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge of the subjects
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• What program you are studying and what term/semester
• Bank and account details (including name of bank, routing- and account number)(not needed for PhD Students)


Click on the link below to get to the application page:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=251&rmlang=SE


For more information contact:

Birgitta Rorsman
Chalmers University of Technology
412 96 Göteborg
031-772 27 33
birgitta.rorsman@chalmers.se


Utdelning 2019: Tre av femton sökande från Elektroteknik samt Automation och mekatronik blev biviljade stipendium om totalt 50 822 kr som användes delvis till att medverka i tävlingen Delbo Electic med en prototyp av ett magnetiskt leviterande tåg. Delvis för en grupp om sex studenter som designade och konstruerade ett kraftnät i ett hus i södra Frankrike, som drivs av batterier och som laddas upp av solpanelerpå taket för att på så sätt kunna tillvarata den solenergin som annars hade gått förlorad. En masterstudent inom elkraft åkte på en utbytestermin till Technische Universität i München där fortsatta studier inom kraftelektronik och integrering av förnyelsebara energikällor skall studeras.
Utdelning 2018: 120 000 kr delades totalt ut till tre forskarstuderande och fem studenter vid Elektroteknik. Fyra av studenterna gjorde studieresor inom Europa samt Asien, den femte sökande bestod av en grupp av 6 studenter som deltog i ett kandidatarbete som besökte Delsbo för att studera design av ett spårbundet fordon med dess elektriska drivlina. Doktoranderna deltog på konferenser och kurser inom Europa och USA.

Utdelning 2017: Under våren beviljades Celimo Daniel Cela Rosero 4 500 kr för en resa till Erlangen/Germany, Asim Ibrahim 5 000 kr för resa till Erlangen/Germany och Martin Ankel 11 850 kr för resa till Delsbo (delas på totalt 6 st studenter).  Under hösten tilldelades Christoffer Hansson 7 000 kr för masterstudier vid University of Washington i Seattle, USA under läsåret 2017-18.  
Pinar Tokat och Evelina Wikner tilldelades stipendium om ca 14 500 kr vardera för att delta i 19th European Conference on power Electronics and Applications den 11 - 14 september 2017.
 
Utdelning 2016: Totalt åtta stycken studenter från institutionen Energi och miljö får dela på 80 000 kr för att genomföra studieresor samt delta i konferenser både inom sverige och utomlands. Störst bidrag fick en student, Carl Larsson, 18 200 kr, för deltagande i en tävling för kandidatarbete "Delsbo Electic" i Delsbo den 28 maj. Tävlingen går ut på att tillverka ett så energieffektivt fordon som möjligt och sedan tävla med det. Tillsammans med sina medtävlande kom gruppen på fjärde plats i tävlingen.  
Utdelning 2015: Fonden gav sju stycken elever vid avdelningen för elteknik vid institutionen för energi och miljö möjlighet att utföra resor och examensarbeten. Stipendierna uppgick till 152 130 kr sammanlagt.
Sabina Mesic beviljades 30 000kr för en resa till Chile, Andreas Holzer beviljades 10 800kr för en konferens I Eindhoven, Nederländerna, Sandeep Nital David beviljades 10 230 kr, för the 8th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, Glasgow, Scotland, Martin Skilbred och Simon Rohlén beviljades 30 500 kr vardera för en studievistelse till Kolandoto, Tanzania, Eric Kalisa Twizeyimana beviljades 16 600 kr för en studievistelse till Jabana and Rwamagana, Rwanda, Sri Vishnu beviljades 23 500 kr för ett internship hos BMW Group Technology, California.
 
Utdelning 2014: Fonden gav åtta stycken elever vid avdelningen för elteknik vid institutionen för energi och miljö möjlighet att utföra examensarbete på Island, deltaga vid konferenser i Niigata City Japan, i Des Moines USA, i Aachen Tyskland och i Churchill college England. Samt utföra studiebesök till HVDC-station i Mackinac, USA, vid ABB Zürich, Schweiz och Volvo torslanda. Stipendierna uppgick till 90 133 kr sammanlagt.
Utdelning 2013: Fonden gav sex stycken elever möjlighet att deltaga vid konferenser och studieresor i Belfast Nordirland, Grenoble Frankrike, Taipei Taiwan, Nuremberg Tyskland och stöd för utbytesstudier i Valencia. Stipendierna uppgick till 73 730 kr sammanlagt.
Utdelning 2012:  Fonden gav sex stycken elever möjlighet att deltaga vid konferenser och studieresor  i Tyskland, Italien, Kanada, Uganda och Tanzania. Stipendierna uppgick till 70 000kr sammanlagt.
 
-------------------------
Stiftelsen K G Hallbys fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
 

Sidansvarig Publicerad: sö 07 nov 2021.