K G Hallbys fond

Ändamål: ”bereda elever vid institutionen för Elmaskinteknik och Kraftelektronik möjlighet att genomföra olika studieresor”.
Fonden riktar sig i första hand till teknologer vid Chalmers som studerar något av ämnena elmaskinteknik eller kraftelektronik och som vill göra en studieresa i anslutning till dessa ämnen. I andra hand till PhD-studenter, men det finns ändå goda chanser att tilldelas stipendium om man tillhör denna kategori.
Resan måste påbörjas efter första ansökningsdatum (15 september).

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs.​

Ansökningsperiod: 20 december, 2021 - 15 april, 2022


För yttterligare information, kontakta:
Birgitta Rorsman 
031 - 772 27 33

Historik:
1995 bildades en fond i Klas-Göran Hallbys namn efter makarna Stellan och Linnea ”Nean” Hallbys dödsbo.
-------------------------
Stiftelsen K G Hallbys fond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".

Utdelning 2021: 11 doktorander fick dela på totalt 170 000 kr i stipendier för att delta vid olika konferenser och kurser under 2022.

Utdelning 2020: Ingen utdelning eftersom pandemin satte stopp för allt resande.

In English

You are welcome to apply for a scholarship from the “K G Hallbys fond”.

 

Students (or occasionally PhD students), at Chalmers enrolled in at least one of the areas Electric machine technology or Power electronics,

can apply for a scholarship to conduct a studt visit or field trip relevant to these areas. 

 

NOTE! Travel grants will be granted on condition that all restrictions are followed.


Application period:
20 December, 2021 - 15 April 2022

The trip must take place after the announcement of the fund (December 20th).


A personal letter including the following information sgould be attached to your application:

• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How the trip brings in-depth knowledge of the subjects
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• What program you are studying and what term/semester
• Bank and account details (including name of bank, routing- and account number)(not needed for PhD Students)


Click on the link below to get to the application page:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=251&rmlang=SE


For more information contact:

Birgitta Rorsman

031-772 27 33
birgitta.rorsman@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.