Ernst M Frimans stipendiefond

Fonden delar ut stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter. 

Ändamål: ”stipendier till utexaminerade ingeniörer från högre avdelningens byggnadsfackskola, som utomlands ämna studera byggnadskonsten.”

 

Byggnadsfackskolan motsvarar idag utbildningarna vid Arkitektur och Bygg-och miljöteknik 

Fonden kan sökas av arkitekter vart annat år och av byggnadsingenjörer vart annat år.

Arkitekter kan ansöka 2019, 2021, 2023 osv.

Byggnadsingenjörer kan ansöka  2020, 2022, 2024 osv.

 

Ansökan: 20 december, 2021 - 18 februari 2022 (öppet för bygg- och miljöteknik):

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland.


Ansökan sker vi länken nedan:

Till ansökan skall ett personligt brev bifogas innehållande:
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Vad du praktiskt avser att använda medlen till
•Resmål och tidsplan
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Bank- och kontouppgifter (inklusive namn på bank och clearingnummer)
•Betygsutdrag eller eller anat som styrker dina uppnådda resultat.

Vid frågor kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Historik: Ernst Friman föddes 1860 i Skarstad, Skaraborgs län, och skrevs in vid Chalmerska slöjdskolan 1877 och tog examen som ingenjör i juni 1880. Han studerade vid fackavdelningarna för Mekanik och Byggnadskonst. Ernst arbetade därefter som ritare och arbetsledare hos byggmästare J. A. Ullgren i Göteborg. 1885 övertog han rörelsen och bildade firman Ullgren och Friman. 

Han var ledamot av byggnadskommittéerna för bland annat Röhsska konstslöjdmuséet, Naturhistoriska muséet, Carlanderska sjukhemmet, Barnsjukhuset och Sjukhuset å Kålltorp. 1929 upprättade Friman sitt testamente och sin vilja att med 12 000 kr bilda en fond vid Chalmers för utexaminerade ingenjörer från högre avdelningens byggnadsfackskola.

-------------------------
Stiftelsen Ernst M Frimans stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
Utdelning 2021: En forskare fick ca 10 000 kr för deltagande vid en konferens och en student fick ett resestipendium på 5000 kr.

Utdelning 2020: Inngen utdelning pga av reserestriktioner i pandemins spår.

Sidansvarig Publicerad: to 22 sep 2022.