Stipendier för Chalmersforskare

Med hänvisning till pandemin avvaktar vi med utlysning av rena resestipendier tills vidare. Mer information kring tjänsteresor kan ni läsa om på Chalmers Intranät.​


Stipendier för forskare och forskarstuderande vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2021
A.H. Lindfors stipendiefond ​SoM, M2 Avslutad
Hugo Heymans forskningsfond ​SoM, M2 ​Avslutad
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​BoM , ACE  ​Avslutad
Britt-Lisa Landahls fond ​​A, ACE ​Avslutad
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik (RoG, TF), SEE ​31 mars -
Rune Bernhardssons Grafen-fond 
Grafen, MC2
Avvaktar tillsv.
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning
Avslutad
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) höst
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​höst

Simeon Swartz fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO,K ​1 april - 21 maj
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K ​höst
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​höst
Fond för industrisamverkan ​​TME ​höst
Byggförbundets fond ​BoM, ACE ​hösten

Fonder riktade mot resor
​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2021
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE ​Avvaktar tillv.
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE ​Avvaktar tillsv.
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE Avslutad
The Osher Endowment ​Hela Chalmers Avvaktar tillsv.
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 Avvaktar tillsv.
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) Avvaktar tillsv.
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) Avvaktar tillsv.
Göran Wallbergs minnesfond
​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik

Avvaktar tillsv.Nils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) Avvaktar tillsv.
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

Avvaktar tillsv.

 

 Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.