Stipendier för Chalmersforskare

Med hänvisning till Coronaviruset så kommer ansökningar gällande resor tills vidare endast beviljas i de fall resor kan genomföras från Sverige. Mer information kring tjänsteresor kan ni läsa om på Chalmers Intranät.​


Stipendier för forskare och forskarstuderande vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2020
A.H. Lindfors stipendiefond ​SoM, M2 ​21 jan - 1 mars
Hugo Heymans forskningsfond ​SoM, M2 ​21 jan - 1 mars
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​BoM , ACE  ​21 jan - 1 mars
Britt-Lisa Landahls fond ​​A, ACE ​25 nov - 25 jan
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik (RoG, TF), SEE ​25 mars - 30 juni
The Osher Endowment ​Hela Chalmers ​vår/höst
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning, E2 ​5 mars - 30 april
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) 5 mars - 30 april
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​5 mars - 30 april
Rune Bernhardssons Grafen-fond  ​​Grafen, MC2 15 mars - 1 maj
Göran Wallbergs minnesfond ​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik ​2 apr - 30 maj
Simeon Swartz's fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO,K ​5 mars - 30 april
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K ​1 okt. - 15 nov.
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​14 okt. - 30 okt.
Fond för industrisamverkan ​​TME ​1 okt - 15 nov.
Byggförbundets fond ​BoM, ACE ​hösten 2020
Fonder riktade mot resor ​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2020
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE ​1 mars - 15 apr
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE ​25 nov - 25 jan
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE ​25 nov - 25 jan
The Osher Endowment ​Hela Chalmers ​våren/hösten
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 15 mars - 15 maj
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) 15 mars - 15 maj
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) 5 mars - 30 april
S.o.KG Eliassons minnesfond ​elektroteknik (E2, MC2) 5 mars - 30 april
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​5 mars - 30 april
Nils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) ​11 september - 9 oktober
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

11 september - 9 oktober

  

 Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

Publicerad: on 21 okt 2020.