Stipendier för Chalmersforskare

Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​


Stipendier för forskare och forskarstuderande vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2022
A.H. Lindfors stipendiefond ​SoM, M2 20 dec - 18 feb
Hugo Heymans forskningsfond ​SoM, M2 ​Höst 2022
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​BoM , ACE  ​Avvaktar
Britt-Lisa Landahls fond ​​A, ACE ​20 dec - 18 feb
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik (RoG, TF), SEE ​löpande
Rune Bernhardssons Grafen-fond 
Grafen, MC2
Avvaktar tillsv.
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning
31 jan - 28 mars
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) höst 2022
S.o.KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) ​höst 2022

Simeon Swartz fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO,K 31 jan - 28 mars
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K höst 2022
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​höst 2022
Fond för industrisamverkan ​​TME ​höst 2022
Byggförbundets fond ​BoM, ACE ​höst 2022

Fonder riktade mot resor
​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2022
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE 2024
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE ​20 dec - 18 feb
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE 20 dec - 18 feb
The Osher Endowment ​Hela Chalmers Löpande ansökan
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 20 dec - 18 feb
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) höst 2022
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) 31 jan - 28 mars
Göran Wallbergs minnesfond
​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik

höst 2022Nils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) höst 2022
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

höst 2022

 

 Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

Sidansvarig Publicerad: on 15 dec 2021.