Stipendier för Chalmersforskare

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​


Stipendier för forskare och forskarstuderande vid Chalmers.

Som forskare vid Chalmers kan du söka stipendier ur de stiftelser och fonder vi förvaltar.
Observera att du måste vara anställd vid Chalmers teknikska högskola för att kunna söka stipendierna, utom för ett fåtal undantag där det särskilt anges.
 
Följande stipendier finns tillgängliga: 
 

Fonder riktade mot forskning

Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2023
A.H. Lindfors stipendiefond ​M2, ACE 15 dec - 10 feb
Hugo Heymans forskningsfond ​M2 ​20 jan - 15 mars
Hjalmar Granholms minnesfond   ​​ACE  TBA
Britt-Lisa Landahls fond ​​ACE ​15 dec - 10 feb
Plasmafysikfonden ​Plasmafysik, SEE ​Löpande ansökan
Rune Bernhardssons Grafen-fond 
Grafen, MC2
Löpande ansökan
Fond till minne av Erik Feuk (Schneider) ​Låg-, mellan- och högspänning
20 jan - 15 mars
S.o.KG Eliassons minnesfond ​Elektroteknik (E2, MC2) 20 jan - 15 mars
KG Eliassons tilläggsfond ​Elektroteknik o medicinsk tek. (E2, MC2) 20 jan - 15 mars

Simeon Swartz fond för silikatkemisk fo. ​Kemi - keramteknologi, BIO, K TBA
Folke och Marianne Edlers forskningsfond ​Maligna sjukdomar, BIO, K TBA
Chalmersska forskningsfonden   ​Hela Chalmers  ​höst 2023Byggförbundets fond ​ACE ​höst 2023

Fonder riktade mot resor
​Inriktning/ institution     ​ ​Utlysning 2023
Harald Orvarsons minnesfond ​ACE 2024
Ernst M Frimans stipendiefond ​ACE 15 dec - 10 feb
Åke Bäckmans resestipendium ​ACE 15 dec - 10 feb
The Osher Endowment ​Hela Chalmers Löpande ansökan
K G Hallbys fond       ​Elmaskinteknik och kraftelektronik, E2 15 dec - 10 feb
Fredrik H Lamms fond  ​ ​elektroteknik (E2, MC2) TBA
Alice och Lars Erik Landahls stipendiedfond ​elektroteknik (E2, MC2) 20 jan - 15 mars
Göran Wallbergs minnesfond
​IKT, Produktionsteknik, Miljöteknik

20 jan - 15 marsNils Philblads stipendiefond ​kemi (K, Bio) 20 jan - 15 mars
​Sven och Gurli Hanssons donationsfond ​kemi (K, Bio)

20 jan - 15 mars

 

 Praktisk hantering av stipendiet (här kan du läsa om hur stipendiet betalas ut mm)

Sidansvarig Publicerad: fr 20 jan 2023.