De Adlerbertska stiftelserna

Axel Adler, Foto: Adelrbertska.seDe Adlerbertska stiftelserna grundades av direktör Axel Adler. I många decennier har hans stiftelser gett ekonomiska bidrag till personer som studerar i Göteborg. Det gäller studerande och forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, samt gymnasieelever. Sammanlagt är det sex stiftelser som inrättades under åren 1945 till 1959.

De sex stiftelserna är:

Adlerbertska stipendiestiftelsen
Adlerbertska hospitiestiftelsen
Adlerbertska studentbostadsstiftelsen
Adlerbertska premiestiftelsen
Adlerbertska elevbostadsstiftelsen
Adlerbertska forskningsstiftelsen

 

Läs mer: http://adlerbertska.se/

 

Ändamål kopplat till Chalmers:

Adlerbertska forskningsstiftelsen kan tilldela stipendier till envar som bedriver vetenskaplig forskning vid Chalmers tekniska högskola och som innehar tjänst eller är inskriven som forskarstuderande vid Chalmers.
Läs mer på Chalmers insidan: Länk

 

Utdelning 2015:
Sonia Yeh. Foto: Anna-Lena Lundqvist
Adlerbertska forskningsstiftelsen delade ut 1 802 000 kr till Chalmers. 
333 000 kr har gått till en gästprofessur, där Göteborgs univeristet och Handelshögskolan också finiansierat professuren med samma belopp ur fonden. Dr. Sonia Yeh, Institute of Transportation Studies, University of California, har utsetts till Adlerbertskas gästprofessur vid Chalmers för perioden 2015-2016. Institutionen för energi och miljö och avdelningen för fysisk resursteori och kommer att vara värd.

Läs mer: Intervju 

Adlerbertska stipendiestiftelsen: 6 957 156 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska studentbostadsstiftelsen: 2 262 627 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska premiestiftelsen 1 144 500 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska elevbostadsstiftelsen 2 236 543 kr till studenter vid Chalmers.
 

Totalt: 14 402 826 kr 
 
Utdelning 2014:
Adlerbertska forskningsfonden har finansierat två projket vid arkitektur:
"Hållbar förtätning" Läs mer: projektet
och "Medskapande planering på Kuba" 218 000 kr Läs mer: projektet 
 
Adlerbertska stipendiestiftelsen: 5 975 016 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska studentbostadsstiftelsen: 2 361 886 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska premiestiftelsen 2 229 363 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska elevbostadsstiftelsen 1 638 200 kr till studenter vid Chalmers.

 

Totalt: 12 204 465 kr

 

Utdelning 2013:
Adlerbertska forskningsfonden har finansierat ett projket vid arkitektur om "Kartläggning av hållbar ombyggnad i Sverige". Läs mer: projektet

Samt sju forskare vid energi och miljö om sammanlagt 565 374 kr:
Rickard Arvidsson 100 000 kr​
Linus Hammar​ ​85 100 kr
Helene Ahlborg ​80 000 kr
Mathias Janssen ​18 000 kr
David Andersson​ ​163 454 kr
Elias Hartvigsson​ ​91 000 kr
Matilda Palm​ ​27 820 kr

Läs mer: Intervju med David Andersson

 
Adlerbertska stipendiestiftelsen: 6 284 765 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska studentbostadsstiftelsen: 1 249 030 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska premiestiftelsen 1 882 700 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska elevbostadsstiftelsen 2 181 000 kr till studenter vid Chalmers.

Totalt: 11 597 495 kr

 

Utdelning 2012:
Adlerbertska stipendiestiftelsen: 6 294 421 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska studentbostadsstiftelsen: 1 231 205 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska premiestiftelsen 1 440 000 kr till studenter vid Chalmers.
Adlerbertska elevbostadsstiftelsen 2 277 033 kr till studenter vid Chalmers.

Totalt: 11 242 659 kr

 

Utdelning 2011:
Adlerbertska forskningsfonden har finansierat ett projket vid arkitektur om "Göteborg goes green - Implementering av det kommunala programmet för miljöanpassat byggande". Läs mer: projektet 

 
Utdelning 2009:
Adlerbertska forskningsfonden har delfinansierat ett projket vid Energi och Miljö "Socio-Technical-Ecological Evaluations of Potential Renewable Energy Systems ". Läs mer: projektet

 

Utdelning 2008:

Adlerbertska forskningsfonden har finansierat ett projket vid Teknikens ekonomi och organisation: "Rättsallokeringens betydelse för hållbar miljöteknisk utveckling". Läs mer: projektet

  

Utdelning 2007:

Geetam TiwariAdlerbertska forskningsfonden: År 2007 skapades Adlerbertskas gästprofessur som alternerar mellan Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Göteborgs universitet. Chalmers fick äran att inneha den första gästprofessuren, som gick till den internationellt mycket erkända specialisten på hållbara transportsystem, professor Geetam Tiwari, Indian Institute of Technology.

Göstprofessuren sträcker sig mellan 2007-2009.

Läs mer: Intervju

Sidansvarig Publicerad: to 15 okt 2015.