Tentamensschema


BronAnmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj "Gå till Ladok"
 
​Tentamensschema H2, 2021
publiceras i början av höstterminen
​Omtentamensschema Januari 2022
​publiceras i början av höstterminen
​​Tentamensschema H1, 2021
Information om tentamensplats kommer senare.
Omtentamensschema Augusti 2021
De flesta tentorna kommer ske på distans. Se omtentamensschemat för mer information.
Undantag:
MMG600 Reell analys
MMA400 Tillämpad funktionalanalys
Omtentamensschema Juni 2021

De flesta tentorna kommer ske på distans. Se omtentamensschemat för mer information.

Undantag:

NBAM00, del 1 och NBAM00, del 2

Tentamensschema V2, 2021
Alla tentor kommer ske på distans.
Omtentamensschema Påsk 2021
OBSERVERA!
Alla tentor blir på distans även NBAM00 Naturvetenskapligt basår, del 2
Tentamensschema V1, 2021

Alla tentor kommer ske på distans.

Tentamensschema H2, 2020

OBSERVERA!

Alla tentor blir på distans även NBAM00 Naturvetenskapligt basår, del 2

​Omtentamensschema Januari 2021

De flesta tentor kommer ske på distans.
Undantag:

NBAM00, del 1 4/1

MMA400 5/1

 

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.