Tentamensschema


BronAnmälningar till matematiks/matematisk statistiks GU-tentor sker via GU:s studentportal Välj "Gå till Ladok"
 </