Tillämpad matematik

Under tredje året kan du välja tämligen fritt ur ett stort utbud av kurser i matematik. I tabellen finns de kurser som är mest relevanta för dig med inriktning mot Tillämpad matematik. Krave är att du 

  • läser minst en av de två kurserna i optimering och minst en av de övriga kurserna i den vänstra kolumnen,
  • läser kursen Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap,
  • gör examensarbete (halvfart) under vårterminen. 
För övrigt kan du välja fritt. Du har också möjlighet att läsa kurser i andra ämnen såsom datavetenskap, fysik eller ekonomi.

Årskurs 3

HT1 Fourieranalys
Ickelinjär optimering
Numerisk linjär algebra*
Tillämpad funktionalanalys*
Högprestandaberäkningar*
HT2 Vetenskaplig visualisering
Optioner och matematik
Analytiska funktioner
VT Examensarbete i Tillämpad matematik 15 hp
VT1 Partiella differentialekvationer
Teoretiska och historiska perspektiv
på naturvetenskap
VT2 Partiella differentialekvationer II*
Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar
Diskret matematik (1)
Differentialgeometri (2)

Alla kurser, förutom examensarbetet, är på 7,5 högskolepoäng.
*) Kursen är på avancerad nivå.
(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 17-18.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 18-19. ​​

Sidansvarig Publicerad: to 23 maj 2019.