Programkommitté

för Matematikprogrammet och Masterprogrammet i matematiska vetenskaper

Medlemmar  

  • Stefan Lemurell (viceprefekt, grundutbildningsansvarig)
  • Martin Hallnäs (koordinator för Matematikprogrammet)
  • Hjalmar Rosengren (koordinator för Masterprogrammet)​
  • Elin Götmark (studierektor Matematik)
  • Johan Tykesson (stu