Efter examen

​​Arbetsmarknad


Matematiker och statistiker arbetar inom vitt skilda områden av utveckling och forskning, såsom utveckling av läkemedel, mobiltelefoni, fordons- och flygteknik, krypteringsmetoder, bildbehandling och datorgrafik. De arbetar även inom andra verksamheter som kräver avancerade matematiska eller statistiska metoder, till exempel för att optimera resursanvändningen med hänsyn till miljö och ekonomi, för att bestämma optionspriser eller försäkringspremier.

Exempel på viktiga arbetsgivare är teknik- och konsultföretag, läkemedelsföretag och försäkringsbolag samt statliga och kommunala verksamheter som rör ekonomi, miljö, trafik etc. Läs våra alumnintervjuer​ för att få ett par konkreta exempel på vad studenter på programmet gör efter examen eller för en mer övergripande bild se sammanställningen av den senaste alumnundersökningen.​

Medellönen för en matematiker är mycket hög. Enligt en undersökning som rådgivningsföretaget Max Matthiesen gjort är matematiker den yrkeskategori som har högst lön i förhållande till hur svårt det är att komma in på utbildningen. Enligt deras statistik har en matematiker till exempel bara 4% lägre medellön jämfört med en läkare och 40% högre än en civilingenjör.

Även i ett internationellt perspektiv är karriärmöjligheterna mycket goda. Som exempel kan nämnas en ansedd kartläggning av olika yrkesroller i USA som 2014 rankade matematiker, universitetslärare, statistiker och aktuarie på platserna 1-4 i "The Best Jobs of 2014".

Studera vidare

En naturlig fortsättning efter Matematikprogrammet är att gå vidare med studier inom Masterprogrammet i matematiska vetenskaper. Då öppnar sig förstås en större arbetsmarknad samt möjligheten att gå vidare med en forskarutbildning.

Möjligheten finns också att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp)​​ och bli gymnasielärare.

Mer information

om arbetsmarknaden för matematiker finns bland annat på fackföreningen Naturvetarnas hemsida. Värt att läsa är också SACO:s rapport om framtidsutsikterna för olika akademikeryrken. Deras prognos för Matematiker/Statistiker inleds med följande text:

"Matematikers och statistikers kompetens är efterfrågad, och det är idag lätt att få jobb. Kompetensen efterfrågas inom allt fler branscher och områden i takt med att de matematiska modellerna och applikationerna blivit alltmer komplexa. Hälften av yrkeskåren är över 50 år, och vi kan förvänta oss en hel del pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt kommer få nyexaminerade ut på arbetsmarknaden. Prognosen är att det kommer vara liten konkurrens om jobben för både nyexaminerade och erfarna även om fem år."

 

För dig som är intresserad av Matematisk statistik rekommenderas att gå med i Svenska statistikfrämjandet. Bland annat annonseras majoriteten av alla statistikjobb i Sverige via e-post till föreningens medlemmar.​

Sidansvarig Publicerad: fr 21 maj 2021.