Logik och matematikfilosofi

Vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ges kurser i bland annat logik och matematikfilosofi som lämpar sig väl för dig som är intresserad av frågor om matematikens metoder och grundvalar. Du kan till exempel läsa