Logik och matematikfilosofi

Vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ges kurser i bland annat logik och matematikfilosofi som lämpar sig väl för dig som är intresserad av frågor om matematikens metoder och grundvalar. Du kan till exempel läsa Formella språk på grundnivå eller välja bland ett flertal