Fysik

Institutionen för fysik ger ett antal kurser som lämpar sig för breddning under tredje året på Matematikprogrammet. För samtliga kurser gäller att man ska ha minst Fysik B från gymnasiet och utöver det räcker det i de flesta fall med de två första åren på Matematikprogrammet. För ett par av kurserna finns det rekommendationer om små kompletteringar, se nedan under listan av kurser.

Rekommenderade kurser:<