Fysik

Institutionen för fysik ger ett antal kurser som lämpar sig för breddning under tredje året på Matematikprogrammet. För samtliga kurser gäller att man ska ha minst Fysik B från gymnasiet och utöver det räcker det i de flesta fall med de två första åren på Matematikprogrammet. För ett par av kurserna finns det rekommendationer om små kompletteringar, se nedan under listan av kurser.

Rekommenderade kurser:

  • Matematisk fysik A, läsperiod 1: Kursen bygger vidare på en- och flervariabelanalys med mer tillämpningsbetonade metoder. Innehåller mer matematik än fysik, men gott om exempel på fysikområden som berörs av det som behandlas.
  • Elektromagnetisk fältteori, läsperiod 2: Kursen förklarar hur elektriska och magnetiska fält är relaterade till laddade partiklars rörelse, och hur de kan beskrivas via Maxwells ekvationer. Tillämpningar ges på utbredning av elektromagnetiska vågor i olika medier.
  • Kvantfysik A, läsperiod 3: Läs kvantmekanik och se en tillämpning på generaliserad fourierutveckling vilken är fundamental för att beskriva och tolka mätprocessen i mikrokosmos.
  • Subatomär fysik, läsperiod 4: Den subatomära fysiken studerar de minsta längdskalorna som människan känner genom att försöka förstå atomkärnan och elementarpartiklarna, men även hur dessa kopplar till de största längdskalorna genom förlopp i stjärnor och strax efter Big Bang.

Samtliga dessa kurser läser de som går på fysikprogrammet under andra året.

För kursen i subatomär fysik rekommenderas lite kvantfysik och relativitetsteori, men inte mer än att det går att läsa in i förväg på egen hand. För kursen kan det vara bra att hämta in lite extra grundläggande fysik under kursens gång. Kontakta kursansvariga för tips på litteratur.

Ytterligare möjliga kurser:

  • Mekanik A, läsperiod 2
  • Termodynamik, läsperiod 3
  • Ellära, läsperiod 4

De två första är grundläggande kurser som läses på fysikprogrammet under första året och som inte är så utmanande matematiskt. Den tredje läser de under andra året och det är en ganska praktiskt inriktad kurs med mycket laborationer och inte heller den är matematiskt krävande.

Sidansvarig Publicerad: to 21 mar 2013.