Välkommen till Matematikprogrammet!

Youtube studenter klipp.PNGVill du bli matematiker? Då är detta något för dig! Matematikprogrammet är treårigt och leder till en kandidatexamen i Matematik eller Matematisk statistik.

Vill du sen ha en mer omfattande utbildning är vårt Masterprogram i Matematiska vetenskaper en naturlig fortsättning - eller varför​ inte kombinera med ett masterprogram någon annanstans i världen?

Matematikprogrammet är ett krävande men också mycket givande program för dig som gillar matematik och tillämpningar av matematik. Matematikinstutitionen i Göteborg är Sveriges största och som student på Matematikprogrammet garanteras du undervisning av högsta kvalitet med engagerade, erfarna och mycket kompetenta lärare.

Efterfrågan på matematiker i arbetslivet är stor och konkurrensen relativt liten,
​​så chansen att få jobb efter utbildning är mycket goda enligt SACO:s analys av framtidsutsikterna. Dessutom är medellönen för en matematiker mycket hög, enligt SCB:s lönestatistik​. Läs mer om vad du kan göra efter studierna inom matematik.


Inom Matematikprogrammet finns flera inriktningar. Du kan specialisera dig på Matematik - antingen i huvudsak teoretisk eller med inriktning mot tillämpningar - eller på Matematisk statistik. Går du vidare på masterprogrammet har du även möjlighet att specialisera dig inom Finansmatematik. Du kan också bredda din utbildning med kurser inom till exempel logik, ekonomi, fysik eller mer datavetenskap. Programmet inleds med ett tvåårigt allmänbildande basblock som består av grundläggande kurser i analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, modellering och numeriska metoder samt programmering.

Med en kandidatexamen från Matematikprogrammet är du väl rustad för kvalificerade arbetsuppgifter i näringslivet och om du fortsätter till en masterexamen ökar möjligheterna ytterligare och då är du dessutom redo för vidare forskarutbildning som doktorand.

För mer information om Matematikprogrammet, se Göteborgs universitets programinformation.

Sidansvarig Publicerad: on 13 okt 2021.