Programmets upplägg

Som matematiker behöver du inblick i matematikens olika delar, som analys, algebra, sannolikhetsteori, statistik, modellering och numeriska metoder. Programmet inleds därför med ett tvåårigt allmänbildande basblock som består av grundläggande kurser i dessa ämnen samt programmering. Basblockets innehåll framgår av nedanstående schema och det finns också ett Blockschema.pdfBlockschema.

Årskurs 1

HT Matematik 1, 30 hp med delkurserna:
Envariabelanalys 15 hp
Inledande algebra 7.5 hp, HT1
Linjär algebra I 7.5 hp, HT2
VT Flervariabelanalys 15 hp
Programmering med Matlab 7.5 hp, VT1
Numerisk analys 7.5 hp, VT2

Årskurs 2

HT
Sannolikhetsteori 7.5 hp, HT1
Linjär algebra II 7.5 hp, HT1
DIT012 Imperativ programmering med grundläggande objektorientering1 7.5 hp, HT2
VT Algebraiska strukturer 7.5 hp, VT1
Statistisk slutledning 7.5 hp, VT1
Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering 7.5 hp, VT2
Reell analys 7.5 hp, VT2

1Kursen ges av Datavetenskap och kurshemsidan hittas via GULs öppna sidor.

Efter dessa två år väljer du inriktning och fördjupar dig antingen i Matematik, Tillämpad matematik eller Matematisk statistik.

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner, samt olika varianter av grupparbete och datorlaborationer. Grupparbetena syftar till att ge en djupare förståelse av ämnet samt att träna förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt i matematiksammanhang. Genom hela utbildningen löper också ett spår med träning av färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation.

Framgång i matematikstudierna förutsätter ett stort mått av självständigt arbete. Cirka en tredjedel av den totala arbetstiden är schemalagd. Övrig tid förväntas du alltså läsa, räkna och tänka på egen hand och i samarbete med kurskamrater.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 mar 2020.