Matematik

Kurskrav för inriktningen Matematik

Utöver kursen Perspektiv på matematik, som är obligatorisk för alla inriktningar, krävs att du läser minst fyra inriktningskurser enligt nedan.

Åtminstone två av kurserna

och åtminstone två av kurserna

Vissa äldre kurser som tidigare gavs av institutionen kan även räknas som inriktningkurser, kontakta masterkoordinatorn för information kring detta. Du ska också göra ett examensarbete i matematik på 30 hp, enligt kursplanen för MMA910. För att få påbörja examensarbetet ska du ha avklarat inriktningskurserna som krävs enl ovan.

Din studieplan

Du har stor frihet att själv välja vilka kurser du ska läsa och på så sätt skapa dig en studieplan som passar just dina intressen. När du har valt fyra inriktningskurser återstår 60 hp som du kan välja helt fritt, inklusive kurser i andra ämnen. Dock får högst 30 hp vara kurser på grundnivå.

Tillsammans med masterkoordinatorn sätter du ihop en individuell studieplan. Denna följs upp regelbundet och revideras vid behov.

I schemat nedan kan du se när de olika inriktningskurserna, de obligatoriska kurserna samt några andra lämpliga matematikkurser ges. Andra kurser du kan välja hittar du på våra webbsidor över fristående kurser i Matematik och Matematisk statistik.

​Inriktningskurser
HT1 Representationsteori (1)
Kommutativ algebra (2)
Integrationsteori
HT2 Galoisteori (1)
Inledning till Algebraisk geometri (2)
Funktionalanalys
VT1 Topologi
Högre differentialkalkyl (1)
Distributionsteori (2)
Algebraisk talteori (1)
Analytisk talteori (2)
VT2 Partiella differentialekvationer II
Analys i flera komplexa variabler (1)
Spektralteori och operatoralgebror (2)
Examensarbete i Matematik (MMA910) görs normalt på halvfart under andra läsåret.

(1) Kursen ges under läsår som startar med ett udda årtal, till exempel 21-22.
(2) Kursen ges under läsår som startar med ett jämnt årtal, till exempel 20-21.

Sidansvarig Publicerad: fr 15 okt 2021.