Lärarprogrammet

 

För allmän information om programmet se
Ämneslärarprogrammet
Kompletterande pedagogisk utbildning

 

Matematikkurser i ämneslärarutbildningen LP11

H1 = första delen av Höstterminen, H2 = andra delen av Höstterminen
V1 = första delen av Vårterminen , V2 = andra delen av Vårterminen
 

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs7-9

H1