MSG820 Statistik för fysiker 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori, statistik och stokastiska processer samt flera av deras tillämpningar. Kursinnehåll: Sannolikhetsmått. Oberoende händelser. Betingning. Stokastisk variabel. Sannolikhetsfördelning. Centrala gränsvärdesatsen. Skattning av parametrar. Konfidensintervall. Poissonprocessen. Markovska processer.

Kursplan

  
Kursen ges
  • andra halvan av hösten
  • samläses med Chalmers MVE050
 
Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

  • Examinator: Anton Muratov
Kursinformation 2012
  • Examinator: Anton Muratov
Kursinformation 2011
  • Examinator: Frank Eriksson
Kursinformation 2010
  • Examinator: Stefan Erikshed
Kursinformation 2009
  • Examinator: Oscar Hammar
Kursinformation 2008
  • Examinator: Oscar Hammar
Kursinformation 2007
  • Examinator: Andreas Lagerås
 Kursinformation 2007 lp 1
  • Examinator:  Marcus Isaksson​

 

Här hittar du information om de gamla kurserna (före H07)

​​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.