Fysikprogrammet

Matematikkurser inom Fysik- och Sjukhusfysikprogrammet

 

HT = hela höstterminen, H1 = första delen av höstterminen, H2 = andra delen av höstterminen
V1 = första delen av vårterminen, V2 = andra delen av vårterminen
 
 
 
Årskurs 1
HT   MMGF11 Analys och linjär algebra, 15 hp 
V1