Äldre kurser inom Datavetenskapligt program

Matematikkurser inom Datavetenskapligt program

 
OBS! Hösten 07 kommer alla kurskoder att bytas ut. Detta beror på Bologna-processen.  De nya kurskoderna är skrivna inom parantes direkt efter nuvarande kurskod.

MAD100  (MMGD10) Inledande diskret matematik (5 poäng)
MAD110  (MMGD20) Linjär algebra D (5 poäng)
MAD120  (MMGD30) Matematisk analys D (5 poäng)
MAN240 Diskret matematik (5 poäng)
MAN290 Algebraisk struktur (5poäng)
NMA210 Numerisk analys för datavetare (5poäng)
MSN620 Matematisk statistik och diskret matematik (5 poäng)

Sidansvarig Publicerad: fr 12 aug 2022.