Kurslitteratur i matematisk statistik

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-05.
I samtliga fall g