Kurslitteratur i matematik

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2018-12-04.
I samtliga fall gäller att senaste upplagan används.
Böcker och kompendier säljs av Store/Cremona, Sven Hul