Kurslitteratur i matematik

Litteraturlistan har fastställts av studierektor att gälla fr o m 2021-07-01.
I samtliga fall gäller att senaste upplagan används.
Böcker och kompendier säljs av Store/Cremona, Sven Hultins gata 4.
 
Kurser på Grundnivå och Avancerad nivå
Kurser på andra program
Ämneslärarprogrammet, Fysikprogrammet, Datavetenskapligt program, Kemiprogrammet
 
KURSER PÅ GRUNDNIVÅ
Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier
Inför kursstart:
R. Pettersson:
Kort förberedande kurs
MVB100 Matematikens guide till Ganymedes
Ingen kurslitteratur
"Bredvidläsning" The Cosmic Perspective" av Bennett et al
NBAM00 Naturvetenskapligt basår, Matematik
Blomqvist, H:
Matematik för Naturvetenskapligt basår och tekniskt basår, del 1–3.
(Matematiklitteratur)
 
MMG200 Matematik 1
Jonasson, Lemurell; Algebra och diskret matematik, upplaga 2 (Studentlitteratur)
Explorativa övningar (delas ut vid undervisningen).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Övningar till analys i en variabel (Studentlitteratur).
Lay, D.C.: Linear algebra and its applications. (Pearson)

Distanskurs
MMG020 Förberedande kurs i matematik. Sommarmatte
Sommarmatte: Förberedande kurs i matematik. (kompendium)

Sommarkurser
MMG010 Introduktionskurs
Petersson R.: Förberedande kurs i matematik
MMG100 Elementär talteori
Rosen, K.H.: Elementary Number Theory & its applications.
(Pearson)
MMG110 Geometri
Millimman och Parker: Geometry: A metric approach with models. (Springer) Finns som e-bok
Fortsättningskurser
MMG400 Linjär algebra II
Carlsson, H.: Föreläsningsanteckningar, Linjär algebra II 
MMG410 Numerisk analys
Heath, M.: Scientific computing (McGraw-Hill).
MVG301 Programmering med Python
Ingen kurslitteratur
MMG300 Flervariabelanalys
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i flera variabler (Studentlitteratur).

Övningar till Analys i flera variabler (Studentlitteratur).
Gustafsson, Löfström, Olsson: Några grundläggande begrepp i matematisk analys (kompendium, Göteborg).
 
Fördjupningskurser
MMG500 Algebraiska strukturer
Durbin, J.R.: Modern algebra (Wiley).
MMG511 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
Logemann, H., Ryan, E.P.: Ordinary Differential Equations. Analysis, Qualitative Theory and Control. (Springer-Verlag)
MMG600 Reell analys
Rudin, W.: Principles of mathematical analysis (McGraw-Hill).
 
MMG610 Diskret matematik
Biggs, N.: Discrete Mathematics, 2nd edition (Oxford University Press)
MMG621 Ickelinjär optimering
N. Andreasson, A. Evgrafov, M. Patriksson: An Introduction to Continuous Optimization.
(Studentlitteratur)
MMG640 Vetenskaplig visualisering
Ingen kursbok
MMG700 Analytiska funktioner
Priestley, H.A.: Introduction to complex analysis. (Oxford. univ. Press).
MMG710 Fourieranalys
Stein, E. M., Shakarchi R.: Fourier analysis, an introduction (Princeton Lectures in Analysis)
MMG720 Differentialgeometri
Pressley, A.: Elementary differential geometry. (Springer)
MMG800 Partiella differentialekvationer
Asadzadeh, M. Lecture Notes I: An Introduction to the Finite Element Method (FEM) for Differential Equations (1D case)
MMG810 ​Optioner och matematik
Calogero, S.: A first course in Options Pricing Theory (see the course website for the link)
 
KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ
MMA100 Topologi
Munkres, J.R.: Topology, 2nd edition (Pearson)
MMA110 Integrationsteori
Folland, G.B.: Real analysis: modern techniques and their applications (Wiley).
MMA120 Funktionalanalys
Einsiedler, M., Ward, T.: Functional Analysis, Spectral Theory and 
Applications (Springer)
MMA130 Distributionsteori
Carlsson, H.:
Lecture Notes on Distributions
MMA140 Spektralteori och operatoralgebror
Arveson, W.: A Short Course on Spectral Theory (Springer)
MMA201 Representationsteori
Publiceras på kurshemsidan
MMA211 Högre differentialkalkyl
Madsen, I., Tornehave, J.: From Calculus to Cohomology: De Rham Cohomology and Characteristic Classes (Cambridge University Press)
MMA310 Galoisteori
Brzezinski, J.: Galois Theory Through Exercises (Springer)
MMA320 Inledning till algebraisk geometri
Stevens, J.: Introduktion to Algebraic Geometry
MMA330 Kommutativ algebra
Reid, M: Undergraduate Commutative Algebra
(Cambridge University Press 1996)
MMA340 Analytisk talteori ​
Davenport, H. Multiplicative Number Theory (Springer), upplaga 3. Valfri bredvidläsning: Niven, I., Zuckerman, H. S., Montgomery, H. L.: An Introduction To the Theory of Numbers (John Wiley & Sons), upplaga 5
 
MMA350 Algebraisk talteori 
Neukirch, J.: Algebraic Number Theory (Springer)
MMA400 Tillämpad funktionalanalys
Debnath, L. Mikusinski, P.: Introduction to Hilbert spaces with applications. (Academic press).
MMA410 Fourier- och waveletanalys
Bergh,J.: Notes on Generalized Functions and Fourier Transforms Bergh, Ekstedt, Lindberg: Wavelets. (Studentlitteratur).  
MMA421Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
Teschl, G.: Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems. (Grad. Stud. Math vol 140, AMS, Providence) Boken kan laddas ner från:
www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode
MMA430 Partiella differentialekvationer II
Larsson, S. Thomée, V.: Partial differential equations with numerical methods. (Springer)
 
MMA500 Projektkurs i Partiella differentialekvationer
Johnson, Eriksson, Estep, Hansbo: Computational differential equations. (Studentlitteratur).
MMA511 Storskalig optimering
L.S.Lasdon: Optimization Theory for Large System
(Dover Publications 2002)
MMA520 Projektkurs i matematisk modellering
Ingen Kurslitteratur
MMA600 Numerisk linjär algebra
Numerical Linear Algebra: Theory and Applications" av Beilina, L., Karchevskii, E. och Karchevskii, M. (Springer) eller Demmel, J.: Applied Numerical Algebra (SIAM)
MMA610 Stora, glesa matrisproblem
Demmel, J.W.: Applied numerical linear algebra. (SIAM).
MMA620 Högprestandaberäkningar
Ej Kursbok. Material delas ut.
MMA630 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer
Gobet, E.: Monte-Carlo Methods and Stochastic Processes: From Linear to Non-Linear (Chapman & Hall)
MMA711 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
Calogero, S.:
Stochastic Calculus, Financial Derivatives and PDE:s
 
 MVA200 Perspektiv på matematik
Stillwell, J.: Mathematics and its History (a concise edition)
 
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET
L(9/G)MA10 Matematik 1 för lärare åk 7–9 och gymnasielärare
Vretblad, Ekstig. Algebra och geometri (Gleerups, Malmö).
Kompendium i geometri.
Aktuella styrdokument för grund- och gymnasieskolan (laddas ner).
Övrigt kursmaterial som läggs på nätet.
L(9/G)MA20 Matematik 2 för lärare åk 7–9 och gymnasielärare
Persson, Böiers: Analys i en variabel (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Wieman, R., & Arbaugh, F. (2013). Success from the start: your first years of teaching secondary mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). ISBN: 978-0-87353-673-8. Artiklar tillkommer - kan hämtas via nätet. Se kurshemsidan
L(9/G)MA30 Matematik 3 för lärare åk 7–9 och gymnasielärare
Britto, Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare, 200 (Studentlitteratur,2002)
LGMA40 L9MA45 Matematik 4 för lärare åk 7–9 och gymnasielärare
Vretblad, Ekstig. Algebra och geometri (Gleerups, Malmö).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Övningar till analys i en variabel (Studentlitteratur).
Didaktiklitteratur tillkommer.
LGMA50 Matematik 5 för lärare
Månsson, J. Nordbeck P: Flerdimensionell analys: Studentlitteratur
Månsson, J. Nordbeck P: Övningar i Flerdimensionell analys, Studentlitteratur

Silverman: A Friendly Introduction to Number Theory
 
FYSIKPROGRAMMET
MMGF11 Analys och linjär algebra
Lay, D.C.: linear algebra and its applications.
(Pearson).
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur)
Övningar till Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Carlsson: Vektoralgebra (kompendium, Göteborg).
MMGF20 Flervariabelanalys
Månsson, J. Nordbeck P: Flerdimensionell analys: Studentlitteratur
Månsson, J. Nordbeck P: Övningar i Flerdimensionell analys, Studentlitteratur
MMGF30 Transformteori och analytiska funktioner
Agarwal, R.P., Perera, K., Pinelas, S.: An Introduction to Complex Analysis (Springer)
Dyke, P.: An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series (Springer)
OBS! studenter kommer att kunna ladda ner pdf-versioner av båda böckerna (info ges på kurshemsidan).
Valfri bredvidläsning:
Arfken, G. B, Weber, H. J., Harris, F. E.: Mathematical Methods for
Physicists: A Comprehensive Guide, Upplaga 7 (Academic Press)
 
 
DATAVEENSKAPLIGT PROGRAM
 
MMGD00 Introduktionskurs D
Jonasson, J. Lemurell, S.: Algebra och diskret matematik. (Studentlitteratur).
 
MMGD20 Linjär algebra D
Sparr, G. Linjär algebra (Studentlitteratur, andra upplagan) med tillhörande övningshäfte, Övningar i Linjär algebra (Studentlitteratur, nionde upplagan).
 
MMGD30 Matematisk analys D
Adams, R.A.: Calculus, A Complete Course (Pearson).  
 
 
KEMIPROGRAMMET
 
MMGK11 Naturvetarmatematik A1
Persson, A. Böiers, L-C.: Analys i en variabel (Studentlitteratur)

Övningar till Analys i en variabel (Studentlitteratur).
Stenciler, som delas ut eller läggs på hemsidan.


 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 23 nov 2021.