MSG830 Statistisk analys och experimentplanering 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att ge översiktliga kunskaper om statistiska metoder som används inom naturvetenskaplig forskning. Den består av: Deskriptiv statistik, grundläggande sannolikhetsteori, metoder för statistisk slutledning, enkel variansanalys och enkel regressionsanalys. Den behandlar också experimentplanering och vetenskaplig reproducerbarhet.

​Kursplan
 
  • Kursen ges två gångar per år: 2:a delen av hösten samt 1:a delen av våren.

 

Kursinformation Våren 2022

Kursinformation Hösten 2021

Kursinformation Våren 2016

 
 

Kursinformation Våren 2014

 
​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 18 jan 2022.