MSG820 Statistik för fysiker 7,5 hp

​Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori, statistik och stokastiska processer samt flera av deras tillämpningar. Kursinnehåll: Sannolikhetsmått. Oberoende händelser. Betingning. Stokastisk variabel. Sannolikhetsfördelning. Centrala gränsvärdesatsen. Skattning av parametrar. Konfidensintervall. Poissonprocessen. Markovska processer.
Kursplan
  
Kursen ges
 • kursen ges under andra halvan av hösten
 • kursen samläses from H13 med MVE051

Kursen är inställd och ersätts av MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik
Har du sökt kursen MSG820 Statistik för fysiker så kommer du istället att blir registrerad på MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik - mer om detta i utskick till hösten.


Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

 • Kursansvarig: Anton Muratov
 • Schema

Kursinformation 2012

 • Kursansvarig: Anton Muratov
 • Schema

Kursinformation 2011

 • Kursansvarig: Frank Eriksson
 • Schema

Kursinformation 2010

 • Kursansvarig: Stefan Erikshed
 • Schema

Kursinformation 2009

 • Kursansvarig: Oscar Hammar
 • Schema

Kursinformation 2008

 • Kursansvarig:: Oscar Hammar
 • Schema

Kursinformation 2007

 • Kursansvarig: Andreas Lagerås
 • Schema

 Kursinformation 2007 lp 1

 • Kursansvarig:  Marcus Isaksson
 • Schema

Sidansvarig Publicerad: må 06 apr 2020.