MSG500 Linjära statistiska modeller 7,5 hp


Efter fullgjord kurs ska studenten kunna sätta upp en allmän linjär modell för praktiska tillämpningar och utföra den statistiska analysen, företrädesvis multipel linjär regression mha någon statistisk programvara. Innehållet i kursen är: allmänna linjär modeller uttryckt i termer av linjär algebra, modellvalidering, transformationer, interaktion, multikolinjaritet, val av prediktorer, och generaliserade linjär modeller (översiktligt).

 

Kursplan
 
Kursen ges
  • i andra halvan av hösten
  • tillsammans med Chalmers MVE190

Kursinformation 2021

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

kursinformation 2014

  • Kursansvarig: José Sánchez
  • Schema

Kursinformation 2013

  • Kursansvarig: José Sánchez
  • Schema

Kursinformation 2012

Kursinformation 2012

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009

Kursinformation 2008

Kursinformation 2007

  • Kursansvarig: Olle Nerman 
  • Schema

​ 

Sidansvarig Publicerad: må 28 feb 2022.