MSG400 Statistisk databehandling 7,5 hp

 
Kärnan i kursen består av flera olika projekt inom olika delar av matematisk statistik med tillämpningar, som till exempel matematisk finans och bioinformatik.Varje projekt innehåller ett antal problem som ska lösas med användning av ett givet programmeringsspråk, till exempel Matlab, Python eller R. Projekten introduceras under lektioner och programmeringsspråken introduceras under lärarledda demonstrationer. Projektrapporterna skrivs i LaTeX.

 

Kursplan

 
Kursen ges
 • första halvan av hösten
 • tillsammans med Chalmers TMS150
 

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

 • Kursansvarig: Tobias Österlund
 • Schema

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

 
 • Kursansvarig: Anna Larsson
 • Schema

Kursinformation 2013

 
 • Kursansvarig: Anna Larsson
 • Schema

Kursinformation 2012

 
 • Kursansvarig: Vera Lisovskaja
 • Schema
 

Kursinformation 2011

 
 • Kursansvarig: Vera Lisovskaja
 • Schema
 

Kursinformation 2010

 
 • Kursansvariga: Magnus Röding and Sofia Tapani
 • Schema
 

Kursinformation 2009

 
 • Kursansvarig:  Sofia Tapani
 • Schema
 

Kursinformation 2008

 
 • Kursansvariga: Viktor Olsbo  och Sofia Tapani
 • Schema
 

Kursinformation 2007

 

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.