MSG200 Statistisk slutledning 7,5 hp

Detta är en fortsättningskurs i matematisk statistik som inför följande centrala frågor inom statistisk slutledning: försöksplanering och sammanställning av data, maximum likelihood skattning av parametrar, bootstrap, parametrisk och icke-parametrisk inferens, variansanalys, linjär regression, chi-kvadrat tester, och introduktion till Bayesiansk inferens.


Kursplan
 
Kursen ges
  • första halvan av våren​
  • tillsammans med Chalmers MVE155

 

Kursinformation 2022

Kursinformation 2021

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

Kursinformation 2012

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009

Kursinformation 2008


 
 

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.