MSG110, Sannolikhetsteori, 7,5 hp


Sannolikhetsteori: Utfallsrum och händelser, sannolikhetsbegreppet, kombinatorik, betingad sannolikhet och oberoende, stokastiska variabler och deras fördelningar och väntev​ärden, speciella sannolikhetsfördelningar, Stora talens lag, Centrala gränsvärdessatsen. Statistik: Punkt- och intervallskattning, hypotesprövning, t-fördelningsmetoder, Wilcoxon test.
I kursen ingår även ett moment i matematisk kommunikation med fokus på att skriva vetenskaplig text, speciellt i rapportform.
 

Kursplan

 
  • Kursen ges under 1:a delen av höstterminen

 

Kursinformation 2021

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

  • Kursansvarig: Olle Nerman
  • Schema

Kursinformation 2014

  • Kursansvarig: Olle Nerman
  • Schema

​​

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.