MSA9YY Examensarbeten för masterexamen


Kursplaner:

MSA900 Examensarbete för masterexamen i Matematisk statistik
MSA910 Examensarbete i matematisk statistik vid Masterprogrammet i matematiska
vetenskaper
MSA920 Examensarbete i matematisk statistik vid Masterprogrammet i matematiska
vetenskaper, inriktning Biostatistik
MSA930 ​Examensarbete i matematisk statistik vid Masterprogrammet i matematiska
vetenskaper, inriktning Finansmatematik
MSA940 Examensarbete i matematisk statistik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper, Statistisk inlärning och AI
MSA970 Project Course for the Degree of Master (One Year) of Science in Mathematical Statistics
MSA990 Project Course for the Degree of Master (One Year) of Science in Mathematical Statistics

Sidansvarig Publicerad: ti 08 dec 2020.