MSA680 Data science för biomedicin, 7,5 hp


Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om modeller och metoder med
praktiska tillämpningar främst inom Data Science för biomedicin. Efter godkänd kurs kommer du bland annat kunna: utföra dataanalyser för kontrollerade randomiserade experiment såsom hypotesprovning och överlevnadsanalys samt beräkning av provstorlek för hypotesprovning inom randomiserade experiment; redogöra ramverket för linjära blandade modeller, genomföra statistisk analys av longitudinella data med SAS samt identifiera hierarkiska datastrukturer och utföra statistisk analys med R.

Kursplan
 
Kursen ges
  • första halvan av våren​

 

Kursinformation 2022


Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.