MSA670 Logistisk regression och överlevnadsanalys, 7,5 hp

Kursens gemensamma tema är statistisk analys med binära utfallsvariabler och multipla prediktorer. Logistisk regression används oftast vid tvärsnittsstudier för att skatta oddskvoter förknippade med olika prediktorer, medan överlevnadsanalys används i longitudinella studier när tiden till en händelse också är av betydelse. Kursen samläses med doktorander inom medicin och har stort fokus på tvärdisciplinärt samarbete i tillämpningar med verkliga data.
Kursplan

 

Kursen ges

  • vartannat år
  • andra halvan av hösten

 

OBS! Kursen är inställd 2020

Kursinformation 2020

 

 OBS! Kursen är inställd - kommer att ges hösten 2020

Kursinformation 2019


Sidansvarig Publicerad: on 09 sep 2020.