MSA620 Design och analys av kliniska försök, 7,5 hp

​ 
Kursen ger kunskap om vanliga studiedesign i kliniska prövningar. Den omfattar det kliniska prövningsprotokollet, källor till bias i kliniska prövningar, blinding, randomisering, beräkning av urvalsstorlek; design och analys av fas I, fas II, fas III och hybrida försök; interimsanalys, icke-inferiority studier; stokastisk curtailment, Bayes designer och administrativa frågor i studiedesign. Analysbaserad sannolikhetsteori och matematisk statistik kommer att användas i hela kursen.
Kursplan
 
Kursen ges
 • vartannat år
 • första halvan av våren
 • tillsammans med Chalmers MVE200

 

Kursinformation 2020

Kursinformation 2018

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Schema 2018

Kursinformation 2016

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Schema 2016

Kursinformation 2014

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Schema 2014

Kursinformation 2012

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Sche​ma   

Kursinformation 2010

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Schema

Kursinformation 2008

 • Kursansvarig: Ziad Taib
 • Schema

 

Sidansvarig Publicerad: må 09 mar 2020.