MSA410 Finansiella tidsserier 7,5 hp


Kursen introducerar tidsserietekniker och deras tillämpning på analyser och prognoser av finansiella tidsserier. Tonvikten läggs vid icke-linjära metoder som tillämpas för högfrekventa finansiella data. Den teoretiska diskursen kompletteras med hands-on dataanalys. Förtrogenhet med ett verktyg för statistisk analys som Matlab, Splus, R förutsätts.

Kursplan

 
Kursen ges
 •  under andra halvan av våren
 • tillsammans med Chalmers  TMS088 - tidigare TMS087

 

Kursinformation 2022

 
 
 

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

 • Kursansvarig: Mattias Sundén
 • Schema

Kursinformation 2013

 • Kursansvarig: Mattias Sundén
 • Schema

Kursinformation 2012

 • Kursansvarig: Holger Rootzén
 • Schema

Kursinformation 2011

 • Kursansvarig: Carl Lindberg
 • Schema

Kursinformation 2010

 • Kursansvarig: Carl Lindberg
 • Schema

Kursinformation 2009

 • Kursansvarig: Mattias Sundén
 • Schema

Kursinformation 2008

 • Kursansvarig: Catalin Starica
 • Schema
​​

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.