MSA350 Stokastisk analys 7,5 hp

 
Analys, inkluderande integration, differentiering och differentialekvationer är otillräckliga för att modellera stokastiska förlopp som till exempel brus i signaler, aktiepriser, och mikroskopiska partiklars rörelser. Denna kurs ger grundläggande kunskap om stokastisk analys och stokastiska differentialekvationer. Vi behandlar analys med Brownsk rörelse, Levyprocesser, martingaler och stokastiska integraler.
 
Kursen ges
  • första halvan av hösten
  • tillsammans med Chalmers TMS165

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

Kursinformation 2012

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009

Kursinformation 2008

Kursinformation 2007


 

​​

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.