MSA251 Försöksplanering och urvalsteori, 7,5 hp

 Kursen ger dig en introduktion till statistisk försöksplanering och urvalsteori. I försöksplaneringsdelen får du lära dig hur man konstruerar olika typer av försöksplaner, såsom faktorförsök, blandade-effekter-modeller, split-plot-designer och responsytemetoder, samt analyser av dessa såsom variansanalys och regression. I urvalsteorin behandlas urvalsmetoder, såsom slumpmässigt, systematiskt, stratifierat, viktat, och klustrat urval, och efterföljande analys såsom populations- och variansskattningar, modellbaserad inferens och pseudo-likelihood-metoder.
 
 
Kursen ges
  • ges vartannat år
  • första halvan av våren
  • tillsammans med Chalmers TMS032
  • ersätter MSA250

Kursinformation 2021

Kursinformation 2019

 
​​

Sidansvarig Publicerad: fr 16 apr 2021.