MSA101 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik 7,5 hp


Kursen ger en introduktion till Bayesiansk statistisk modellering och inferens, med fokus på beräkningsmetoder så som Markov chain Monte Carlo (McMC) och andra simuleringsmetoder, men vi ser också på verktyg så som EM-algoritmen. Vi betonar samspelet mellan statistisk modellering och tillämpad problemlösning, samt beräkningsmässiga och teoretiska aspekter av modellerna.

 

Kursplan

 

Kursen ges

 

Kursinformation 2021

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

 


Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.