Fristående kurser i matematisk statistik vid Göteborgs universitet

Kunskapensträdet
HT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT
H2 = andra delen av VT = hela vårterminen,
V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VT
(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 19-20
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 20-21
 

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

H2 MVB200 Statistiskt tänkande

 

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier i matematisk statistik

H1 MSG110 Sannolikhetsteori
H1 MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik (samma som MSG820, samläses med MVE055)

H2
MSG830 Statistisk analys och experimentplanering
V1 MSG830 Statistisk analys och experimentplanering
V2 MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik (Nytt från V19)(samläses med MVE051)

Fortsättningskurser

V1 MSG200 Statistisk slutledning
H2 MSG800 Grundläggande stokastiska processer

Fördjupningskurser

H1 MSG400 Statistisk databehandling
H2 MSG500 Linjära statistiska modeller
VT MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik
VT MSG910 Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammet
 

 KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

       MSA9YY Examensarbete för masterexamen
       MSA450 Special kurs 1
       MSA500 Special kurs 2

H1 MSA101 Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
H1 MSA350 Stokastisk analys

H2 MSA150 Sannolikhetsteorins grunder
H2 MSA520 Projektkurs i statistisk modellering (ges enbart inom program)

V1 MSA251 Försöksplanering och urvalsteori (ersätter MSA250 from V19 (2)
V1 MSA680 Data science för biomedicin (1)
V1 MSF100 Principer för statistisk slutledning (1)

V2 MSA220 Statistisk slutledning för stora datamängder
V2 MSA301 Spatial statistik och bildanalys  (ersätter MSA300)
V2 MSA400 Finansiell risk
V2 MSA410 Finansiella tidsserier
V2 MSF200 Stokastiska processer (1)

Vilande eller nerlagda kurser

HT MSG100 Sannolikhetsteori 1, 15 hp
H1 MSG700 Reliability Theory (2010, 2012)
H1 MSA100 Datorintensiva statistiska metoder
H1 MSA600 Statistical Genetics
H1 MSA855 Introduction to Bioinformatics, Systems Biology and Biocomputing
H1 MSF300 Probabilities and Expectations
H2 MSA360 Stochastic Calculus part II
H2 MSG600 Statistical Quality Control (2009, 2011)
H2 MSA660 Statistical Consulting
H2 MSA670 Logistisk regression och överlevnadsanalys (2)
V1 MSA200 Multivariat statistisk analys, Multivariate Statistical Analysis  (2011, 2013, 2015)
V1 MSA250 Statistisk försöksplanering
V1 MSA620 Design och analys av kliniska försök (1)
V1 MSA650 Linjära mixade modeller för longitudinella data (2)
V1 MSA630 Survival Analysis (2009, 2011)
V1 MSA830 Statistical Analysis and Experimental Design
V1 MSF400 Martingale Theory (2010, 2012)
V2 MSA640 Statistical Analysis of Categorical Data (2010, 2012)
V2 MSG300 Markov Theory
V2 MSA610 Population Genetics (2012)
V2 MSA850 Mathematical Modeling of Cellular Processes, 15 cr
V2 MSA300 Statistisk bildbehandling​
V2 MSF500 Svag konvergens (2)
​​

Sidansvarig Publicerad: on 10 nov 2021.