MMGN00 Introduktionskurs i matematik för naturvetare

Denna kurs vänder sig till dig som ska läsa något program vid Naturvetenskapliga fakulteten med krav på Matematik D från gymnasiet. Kursen är utvecklad i samarbete med programmen inom områdena kemi, biologi, miljö, marin och geovetenskap. Den ger en repetition, och till viss del fördjupning, av delar av gymnasiematematiken som är speciellt viktiga för studier inom dessa program. 

Kursen är nerlagd

Kursen ges, parallellt med en introduktionskurs i kemi, under 2 veckor före programstart.
För anmälan till Introduktionskursen i matematik 2012 gäller följande:
  • Skicka anmälan senast den 12 augusti till studievägledningen i  matematik via e-post: svl.math@chalmers.se
  • Ange ditt namn och personnummer samt vilket program du ska läsa.
  • Skriv MMGN00 i "ärende-fältet".
Eventuell information från vår institution till dig kommer att ske till den e-postadress du använder vid anmälan.
 
  • Examinator: Semir Becevic
  • Schema
 
  • Examinator: Roger Andersson
  • Schema
 
 
 

​ ​

Sidansvarig Publicerad: on 28 apr 2021.