MMG720 Differentialgeometri 7,5 hp


Differentialgeometri handlar om krökta mångfalder. Kursen ger en introduktion och behandlar kurvor och ytor i planet och rummet. Det centrala begreppet är krökning. I geometrin på krökta ytor spelar geodeter rollen av räta linjer i planet som lokalt kortaste vägen mellan två punkter. Kursen avslutas med Gauss-Bonnets sats, som ger ett samband mellan integralen över krökningen och ytans topologiska egenskaper.

Kursplan
 
Kursen ges
  • under 2:a halvan av vårterminen
  • vartannat år

 

Kursinformation 2021

 

 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2015


Kursinformation 2013

 

Kursinformation 2011

 

Kursinformation 2009

 

Kursinformation 2008

 
Pga för få anmälningar kommer kursen att ställas in. Du som är anmäld kommer att bli kontaktad av studievägledaren.
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.