MMG710 Fourieranalys 7,5 hp


Denna kurs handlar om att utveckla funktioner i Fourierserier, det vill säga i summor av sinusformade svängningar med olika frekvenser. Som du kommer att se är detta en förvånansvärt effektiv metod att lösa många partiella differentialekvationer, bland annat för att beskriva musikinstrument. Du stöter också på den viktiga konvergensfrågan för Fourierserierna, och även ett mera geometriskt synsätt. De kontinuerliga motsvarigheterna, Fouriertransformen och Laplacetransformen, ingår också i kursen.
Kursplan

 
 
Kursen ges
  • under 1:a halvan av höstterminen
  • tillsammans med Chalmers TMA362

 

Kursinformation 2021


Kursinformation 2020


Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

 

Kursinformation 2015

 

 

Kursinformation 2012

 
 
 

Kursinformation 2011

 
 
 

Kursinformation 2010

 
 
 

Kursinformation 2009

 
 

Kursinformation 2008 

 
 

Kursinformation 2007

 
  • Kursansvarig: Maria Roginskaya
  • Schema
 
 
 
 
 

Äldre kursinformation (före H07) ​

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.