MMG610 Diskret matematik 7,5 hp

 

 
 
 
 
Kursen behandlar olika matematiska områden med kombinatoriskt stuk, som är viktiga för matematisk bildning i allmänhet och datalogiska tillämpningar i synnerhet. Du lär dig om kombinatoriska begrepp som permutationer, kombinationer, partitioner, Stirling tal, och "bollar i lådor". Vidare behandlas rekursiva formler och genererande funktioner, samt grafteori och elementära algoritmer.
 
 
Kursen ges
  • under 2:a halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2022

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2016

Kursinformation 2014

 

Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2010

 
 

Kursinformation 2009

 

  • Kursen är inställd. För mer information kontakta studievägledare Hans Westergren
 
 
 

Kursinformation 2008

 
 
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.