MMG600 Reell analys 7,5 hp


Syftet med kursen är att ge en ökad förtrogenhet med de begrepp, metoder och idéer som genomsyrar den reella analysen. Kursen ger delvis en fördjupning av vissa moment från tidigare kurser, såsom t ex konstruktion av de reella talen och bevis av inversa funktionssatsen. Det mesta av innehållet är dock "nytt" och kursen kan förhoppningsvis tjäna som en spännande dörröppnare till den mer avancerade analysen. Kursen behandlar i första hand begreppen konvergens och kontinuitet i metriska rum.

Kursplan
 
  • Kursen ges under 2:a halvan av vårterminen (fr o m vt-15)

 

Kursinformation 2022

 

Kursinformation 2021

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018


Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015


Kursinformation 2014


Kursinformation 2013


Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2011

  • Kursansvarig: Ulla Dinger
  • Schema OBS Kursen är inställd hösten 2011
 

Kursinformation 2010

 

Kursinformation 2009

 

 Kursinformation 2008

 
 
 

​ ​​​​

​​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.