MMG511 Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, 7,5 hp


Kursen innehåller grundläggande teori för ordinära differentialekvationer (ODE)  med exempel på matematisk modellering med ODE från fysik, kemi, miljö. Inom den teoretiska delen bekantar du dig med begrepp såsom existens, entydighet och stabilitet av lösningar till ODE, teori för linjära system av ODE, metoder för ickelinjära ODE så som Poincaré avbildning och Lyapunovs funktioner. Du kommer att genomföra 2-3 mindre modelleringsprojekt, i en grupp om 2-3 studenter, som innehåller formulering av ett problem, dess matematiska analys, numeriska beräkningar med hjälp av Matlab och framställning av resultat i form av en kort vetenskaplig rapport.  

The course is the basic course in the theory of ordinary differential equations (ODE) with examples of mathematical modelling with ODE from physics, chemistry, environmental problems. In the theoretical part we study existence, uniqueness and stability concepts for ODE, theory for linear systems of ODE, methods for non-linear ODE such as Poincaré mapping and Lyapunovs  functions. Students are going to carry out 2-3 smaller modelling projects, in groups of 2-3 people, that includes formulation of a problem, its mathematical analysis, numerical computations with help of Matlab and representing results as a short scientific rapport.

 

Kursplan

 

  • Kursen ges under 2:a halvan av våren
  • Samläses med Chalmers MVE162 tidigare MVE161

 

Kursinformation 2022

 

Kursinformation 2021

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

  

Kursinformation 2017


Kursinformation 2016


Kursinformation 2015

 

Kursinformation 2014


Kursinformation 2013

 

Äldre kursinformation (före H07)

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.