MMG510 Matematisk modellering 7,5 hp


Kursen är en modelleringskurs där du lär dig hur man formulerar problem från verkligheten i matematiska termer, med exempel från fysik, teknik, biologi, finans mm. Du kommer att tillämpa matematiska verktyg som du studerat i tidigare kurser men också lära dig en del nya idéer och metoder. Du kommer att genomföra ett större modelleringsprojekt i en grupp om 2-3 studenter. Då kommer du att lära dig hur man går från formulering av ett problem till praktisk lösning och framställning av resultat i form av en vetenskaplig rapport. Den praktiska uppgiften kan till exempel bestå av att modellera ett mekaniskt eller biologiskt system och att studera möjligheterna att kontrollera detta: förenkla och bedöma noggrannheten av modellen, göra numeriska beräkningar med hjälp av MATLAB och jämföra resultaten med verkligheten. Matematiska verktyg som du kommer att studera inom kursen är differentialekvationer och Monte Carlo metoden.

​ ​

Sidansvarig Publicerad: fr 16 apr 2021.