MMG500 Algebraiska strukturer 7,5 hp

 

 

Kursen ger en introduktion till de viktigaste strukturerna inom abstrakt algebra. De begrepp som är gemensamma för alla algebraiska strukturer såsom homomorfier, isomorfier och kvotobjekt betonas särskilt. Mer än hälften av kursen ägnas åt gruppteori. Denna teori har många tillämpningar inom fysik och kemi. T.ex. används grupper för att klassificera elementarpartiklar och för att studera symmetrier för kristaller. Gruppteori används även inom de flesta former av geometri. Resten av kursen ägnas åt ringteori. Som viktiga exempel på ringar studerar vi kroppar och polynomringar över kroppar.

 
  
Kursen ges
 
  • under 1:a halvan av våren
  • tillsammans med Chalmers MVE150
 
 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017


Kursinformation 2016

 

Kursinformation 2015

 

Kursinformation 2014

 

Kursinformation 2013

 

Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2011

 

Kursinformation 2010

 

Kursinformation 2009

 

Kursinformation 2008

​​

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.