MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp


Kursen avser att ge fördjupad förståelse för den linjära algebrans begrepp och metoder och deras användning inom matematikämnet och dess tillämpningar. Begrepp som tas upp i kursen är: 
Linjära avbildningar mellan abstrakta vektorrum. Egenvektorer och spektralsatsen. Generaliserade egenvektorer och Jordans normalform. Diskreta dynamiska system och linjära differentialekvationer. Reella och komplexa skalärproduktsrum. Isometrier och unitära operatorer.
Kursplan

 
 
 • Kursen ges under 1:a halvan av höstterminen

 

Kursinformation 2021


Kursinformation 2020


Kursinformation 2019


Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2016

 Kursinformation 2015

 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

 Kursinformation 2014

 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema

Kursinformation 2013

 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema

Kursinformation 2012

 
 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

Kursinformation 2011

 
 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

Kursinformation 2010

 
 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

Kursinformation 2009

 
 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

Kursinformation 2008

 
 • Kursansvarig: Hasse Carlsson
 • Schema
 

Kursinformation 2007

 
 
 
 
 
​​​

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.