MMG310 Matematik med tillämpningar 2, 30 hp

​Ena halvan av kursen ägnas åt flervariabelanalys; här får du derivera och integrera funktioner av flera variabler och möta välkända satser av Green, Gauss och Stoke – men du får också se flera tillämpningsområden, bland annat inom icke-linjär optimering. Andra halvan av kursen ägnas åt numeriska metoder, bland annat inom linjär algebra, och matematisk statistik. Kursen vänder sig speciellt till dig som har ett brett matematikintresse, och som framförallt vill se matematiken användas.


Kursplan


Kursen är "vilande" på obestämd tid.

Kursen ges under hela höstterminen


 
Kursinformation 2008
OBS! Kursen är inställd, för vidare information kontakta studievägledare Hans Westergren
 
Kursinformation 2007
OBS! Kursen är inställd, för vidare information kontakta studievägledare Hans Westergren
  • Flervariabelanalys 1, Examinator:
  • Flervariabelanalys 2, Examinator:
  • Matematisk statistik, Examinator
  • Numeriska metoder; Examinator
  • Schema
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jul 2019.